Fundusze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

p.n "WDRAŻANIE STRATEGII DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRACULUM SA „

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej firmy, w której wskazano najważniejsze działania które firma powinna podjąć w okresie przełomu 2016 i 2017 aby podtrzymać dotychczasowy poziom eksportu i pozyskać nowe rynki zagraniczne.

 

Głównym celem projektu jest pełna realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eksportowej firmy na nowe rynki zagraniczne - Kolumbia, Malezja, Wietnam. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na których już są eksportowane produkty firmy (Francja, Rosja, Włochy).

 

Firma zrealizuje projekt w ciągu 12 miesięcy pomiędzy 1 maja 2016 a 30 kwietnia 2017.

 

W ramach projektu przewiduje się realizacje następujących działań:

  1. Udział w międzynarodowych targach w roli wystawcy: (SALUD Y BELLEZA 2016 w Kolumbii, COSME TOKYO 2017, COSMOPROF 2017 we Włoszech)
  2. Zakup usług z zakresu określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie) - na rynkach: wietnamskim, malezyjskim, kolumbijskim, rosyjskim, francuskim.  Dodatkowo pozyskane będą strategie finansowania dt. wskazanych rynków docelowych.

 

Całkowita wartość projektu : 167 266,96   zł

Wartość dofinansowania : 67 994,70 zł